Registrering

Uppgifter om dina/era barn

OBS! Vid betalning för barn så är det födelse året som fastställa beloppet som ska betalas. T.ex om du fyller 10 under 2019 så ska du betala 1 150kr och du fyller 3 under 2019 så ska du betaöa 950kr.


Vill du kalkylera din lägerkostnad, klicka här