Villkor

Villkor – شروط التسجيل في المخيم

Jag bekräftar att jag har tagit del av informationen nedan och åtar mig att följa reglerna och i annat fall har styrgruppen för Mukeyem befogenheter att utesluta mig från att delta och jag blir då tvungen att lämna lägret.

Föreläsningar och workshops – regler:
 • Jag kommer att delta vid föreläsningar och workshops i enlighet med schema.
 • Jag kommer att passa tider. Vid sen ankomst ska jag ta närmaste plats för att inte störa föreläsare och deltagare.
Barnverksamhet:
 • Barn som ska delta i förskoleverksamhet och kollo lämnas avsatt tid så verksamheten kan komma igång utan försening.
 • Förskolebarnen hämtas i avsatt tid.
 • Under förskole- och kollotiden har ledarna/pedagogerna ansvar för barnen. Övriga tider är det föräldrarnas ansvar att se efter sina barn.
Ordning:
 • Det är strängt förbjudet att vistats ute på området mellan kl. 24:00 och 07:00 (undantag är aktiviteter med ansvarig ledare).
 • Detta är ett familje sommarläger så mitt uppförande och klädsel följer islamiska regler.
 • Bara Ordningsansvariga har rätt att säga till om dem ser något som är opassande. Om du ser något opassande uppmärksamma de ansvariga.
Mat:
 • Det är mitt ansvar att anmäla eventuella allergier och matrestriktioner som är viktiga för kökspersonalen att veta.
 • Kort för specialkost hämtar jag vid informationsdisken.
Boende:
 • För besökare som inte är anmälda kommer det inte att finnas lediga övernattningsplatser.
 • Oanmälda besökare är välkomna att närvara vid föreläsningar och delta i workshops.
 • Jag som registrerad besökare har ingen tillåtelse att erbjuda oanmälda besökare övernattning.
Skadegörelse:
 • Jag som förälder är ansvarig för skadegörelse som mitt barn orsakat och kommer att stå för eventuella kostnader.
Bastu:
 • Bastu finns tillgängligt för män och kvinnor dock enligt separat schema. Bastun får absolut inte användas under tider det pågår föreläsningar och workshops.