Veckoschema

[bookingactivities_form form="6"]

[bookingactivities_form form="8"]

[bookingactivities_form form="7"]

[bookingactivities_form form="9"]

[bookingactivities_form form="10"]

Följ färgerna i schemat och avläs i tabellen vart aktiviteten/föreläsningen ska äga rum 

AULAN
ASSEMBLY HALL
MATSALEN
DINING ROOM
SKOLAN
SCHOOL
KYRKAN
CHURCH
BADSTRANDEN
THE BEACH
TÄLTET
TENT
FOTBOLLSPLANEN
THE SOCCER FIELD
Atelje
THE STUDIO
BÖN
PRAYER
Translate