Mer om Mukeyem

Mukeyem är ett årligt sommarläger för främst svenska eritreaner grundad av EKF som än idag är den främsta aktören. Lägret riktar sig till personer i alla åldrar. Mukeyem är ett sommarläger med ett fullspäckat schema där man som deltagare får ta del av föreläsningar, workshops, tävlingar, paddling, simning och mycket mer.

Mukeyem har funnits sedan början på 1990-talet. Mukeyem syftar till att stärka den eritreanska kulturen och identiteten bland deltagarna samt utbilda i form av workshops och föreläsningar.

Mukeyem är mycket omtyckt och uppskattat  av svensk- eritreanska familjer runt om i landet.

KVAR TILL MUKEYEM 2023

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

EKF har som vision att bevara och stärka den svenska eritreanska identiteten.

EKF vill att barn och unga bevarar en stark och stabil grund i sin värdegrund, kultur och samhälle man lever i. På så sätt stärks individer i en harmonisk, balanserad och sund personlighetsutveckling.

Med utgångspunkt av denna sunda grund och stabil identitet, kan individen då bidra aktivt i sitt samhälle och sin omgivning.

EKF vill också att relationen och broderskap bland våra medlemmar, unga som gamla och kvinnor som män, och bland våra samarbetspartner skall främjas och stärkas. Detta för att uppnå alla målen och stärka individerna. KLF tror på att utvecklande och välkomnande miljöer, där alla känner att de kan bidra och är välkomna, är nyckel till framgångar och riktig personlig utveckling.

SEUM är ett ungdomsförbund ämnat för svensk- eritreanska ungdomar i åldrarna 12 – 25 år. SEUM anordnar regelbundna aktiviteter där ungdomarna får möjligheten att dra lärdomar och utvecklas samt knyta nya och stärka befintliga band. SEUM anordnar exempelvis fotbollsturneringar, studentmiddagar, årliga skidresor, inspirationskvällar mm

Facebook       –        Whatsapp     –     Snapchat      –     Instagram

Ethar Relief Sverige är en självständig organisation, som bedriver internationellt bistånds- och utvecklingsarbete på ideell grund.
Föreningens syfte och ändamål är att verka för en rättvis och hållbar global utveckling. Ethar Relief Sverige strävar efter förbättra och höja människors levnadsförhållanden samt livsvillkor. Vi arbetar med både kort- och långsiktiga mål samt riktar oss mot alla individer oavsett etnicitet, religion och könstillhörighet.

Facebook       –      Instagram      –       Hemsida