Mer om Mukeyem

Mukeyem är ett årligt sommarläger för svensk-eritreaner grundat och arrangerat av EKF-Riks sedan början av 1990-talet. Lägret arrangeras i samarbete med SEUM och Ethar Relief. Mukeyem är ett sommarläger med ett fullspäckat schema där man som deltagare får ta del av föreläsningar, workshops, tävlingar, paddling, simning och mycket mer. Lägret riktar sig till personer i alla åldrar.

Mukeyem syftar till att stärka den eritreanska kulturen och identiteten bland deltagarna samt till att sprida kunskap och erfarenheter genom föreläsningar och workshops. Folkbildningsverksamheten på Mukeyem sker i samarbete med studieförbundet Ibn Rushd och är kostnadsfri.

Mukeyem är mycket omtyckt och uppskattat av svensk-eritreaner runt om i landet.

EKF har som vision att bevara och stärka den svenska eritreanska identiteten.

EKF vill att barn och unga bevarar en stark och stabil grund i sin värdegrund, kultur och samhället man lever i. På så sätt stärks individer i en harmonisk, balanserad och sund personlighetsutveckling.

Med utgångspunkt i denna sunda grund och i en stabil identitet kan individen bidra aktivt till sitt samhälle och sin omgivning.

EKF vill också att relationen och bland våra medlemmar, unga som gamla och kvinnor som män, och bland våra samarbetspartner skall främjas och stärkas. Detta för att uppnå alla målen och stärka individerna. EKF tror på att utvecklande och välkomnande miljöer där alla känner att de kan bidra och är välkomna är nyckeln till framgångar och riktig personlig utveckling.SEUM är ett ungdomsförbund ämnat för svensk- eritreanska ungdomar i åldrarna 12–25 år. SEUM anordnar regelbundna aktiviteter där ungdomar får möjlighet att dra lärdomar och utvecklas samt knyta nya och stärka befintliga band. SEUM anordnar exempelvis fotbollsturneringar, studentmiddagar, skidresor och inspirationskvällar.

Facebook       –        Whatsapp     –     Snapchat      –     Instagram

Ethar Relief Sverige är en självständig organisation som bedriver internationellt bistånds- och utvecklingsarbete på ideell basis.

Organisationens syfte och ändamål är att verka för en rättvis och hållbar global utveckling. Ethar Relief Sverige strävar efter att förbättra och höja människors levnadsförhållanden samt livsvillkor. Ethar Relief Sverige arbetar med både kort- och långsiktiga mål samt riktar sig till alla individer oavsett etnicitet, religion och könstillhörighet.Facebook       –      Instagram      –       Hemsida