Regler och riktlinjer att förhålla sig till under vistelsen

Regler och riktlinjer att förhålla sig till under vistelsen

Mukeyem är ett gemensamt nöje. Som besökare har vi alla rätten att delta på alla aktiviteter och njuta av denna vecka. Samtidigt har alla också skyldigheter att hjälpas åt och följa ordningsreglerna. Styrgruppen har rätten att utesluta deltagare från att delta på sommarlägret om de bryter mot sommar lägrets  regler och har befogenhet att be deltagaren att lämna lägret omedelbart.

Dagsbesökare

 • Det är obligatorisk för dagsbesökare att registrera sig samt registrera de dagar man önskar delta.
 • Som registrerad deltagare är du välkommen att delta på hela programmet samt ta del av måltiderna under de dagar du är registrerad.
 • Det är strikt förbjudet för dagsbesökare att sova på anläggningen. oavsett relation till den man önskar sova med, även om den personen har gett sitt samtycke.

Ångerrätt och avbokningsavgift

 • Deltagare har rätt att i upp till 7 dagar ångra registreringen.
 • Avbokningsavgift: 500 kr för den första personen i gruppen som avbokar därefter är avgiften 300 kr för varje person från samma registreringsgrupp.
  OBS! Detta gäller först efter 7 dagar samt att en registreringsgrupp är en grupp av deltagare som registrerar sig tillsammans.
 • En genomförd registrering är bindande. Önskar man avboka är det viktigt att meddela de ansvariga via info@mukeyem.se snarast möjligt där man uppger referensnumret samt för- och efternamn på dem man önskar avboka. Efter bekräftelse kommer en återbetalning att genomföras dock kommer en avbokningsavgift att dras innan återbetalning.

Tidsanpassning och schema

 • Det är obligatoriskt för samtliga deltagare att närvara på föreläsningar, workshops och sommarkollo.
 • Det är viktigt att samtliga deltagare respekterar och passar tiderna. Vid sen ankomst ska man ta närmaste plats för att inte störa föreläsaren och övriga deltagare.
 • Barn som ska delta på sommarkollot måste lämnas och hämtas i tid för att man ska kunna följa schemat och planeringe.
 • Under tiden sommarkollot/föreläsningarna äger rum ansvarar ledarna/pedagogerna för de barn som är närvarande. ALL TID utöver dessa tider är barnen föräldrarnas ansvar.
 • Tider för simning, paddling och bastu finns tillgängligt för både män och kvinnor. Detta sker dock under separata tider för respektive kön. Simning, paddling eller användning av bastun får enbart ske under de tiderna.

Ordning och säkerhet

 • Efter kl 22 är det viktigt att vara extra tyst för att för att visa hänsyn till sovande deltagare.
 • Häng i de allmänna vardagsrummen är strikt förbjudet efter kl 22.
 • Som deltagare kommer du att tilldelas rollen som funktionär under en begränsad tid under veckans gång. Man måste komma i tid och utföra uppgifterna man har tilldelats.
 • Det är deltagarens ansvar att anmäla eventuella allergier och specialkost vid registrering. På plats tilldelas ett allergi/specialkost kort som visas upp för köksansvariga vid varje måltid tillfälle. Kort för specialkost hämtar du ut från informationsdisken vid ankomst.
 • Vuxna deltagare ansvarar för eventuell skadegörelse man själv och/eller ens barn orsakar. Kostnaden för skador ska ersättas.
 • Det är strikt förbjudet att köra bil i anläggningen samt att köra eller parkera på gräsmattorna. Bilar parkeras på avsedda parkeringsytor.

Boende

 • Det är inte tillåtet för besökare som inte har tilldelats en sovplats av de ansvariga att sova på anläggningar.
 • Det är strikt förbjudet att erbjuda en sovplats på anläggningen för besökare som inte har tilldelats en egen sovplats av de ansvariga.
 • Du är införstådd med att boende utrymmet är begränsat vilket kan innebära att man kan komma att bo trångt.
 • Vid brand: Lämna byggnaden och ta dig till din samlingsplats skyndsamt. Lämna dörrar öppna för att marker att ingen är kvar där inne.
  Bestämd samlingsplats för varje deltagare baseras på tilldelad sovplats
  * Östergården – Centrala gräsytan
  * Norrgården – Parkeringen
  * Storgården – Centrala gräsytan
  * Södergården – Utkanten av fotbollsplanen
  * Rediviva – Utanför byggnaden
  * Västergården – På den mindre parkeringen
  * Solsidan – På den mindre parkeringen
  * Åkergården – På den mindre parkeringen

Dokumentation

 • Vi är införstådda med att uppgifter i form av bild, rörlig bild (filmer och webbsändningar), där vi förekommer under mukeyem får användas för publicering i Mukeyems, aktörernas samt samarbetspartnernas kanaler (webbplats och sociala medier) samt tryckt material (skrifter, rapporter och dylikt) tillsvidare.