Regler och riktlinjer att förhålla sig till under vistelsen på Mukeyem

Regler och riktlinjer att förhålla sig till under vistelsen

 

 • Mukeyem är ett gemensamt nöje. Som besökare har vi alla rätten att delta på Mukeyems aktiviteter och njuta av veckan. Samtidigt har alla också skyldigheter att hjälpas åt och följa ordningsreglerna.

  Dagsbesökare

  • Det är obligatoriskt för dagsbesökare att registrera sig de dagar man önskar delta på Mukeyem.
  • Som registrerad deltagare är du välkommen att delta på hela programmet samt ta del av måltiderna under de dagar du är registrerad.
  • Det är strikt förbjudet för dagsbesökare att sova på anläggningen. Oavsett relation till den man önskar sova hos, även om den personen har gett sitt samtycke. Vid dispens ska man kontakta ledningen via Info@mukeyem.se före ankomst i god tid för ett godkännande.

  Ångerrätt och avbokningsavgift

  • En genomförd registrering är bindande. 
  • Deltagare har rätt att i upp till 7 dagar från genomförd registrering kostnadsfritt ångra registreringen.
  • Avbokning innan den 31:a maj:
   • Efter 7 dagar från genomförd registrering inträder en avbokningsavgift. Återbetalning sker därför först efter att avbokningsavgiften har dragits av. Avbokningsavgiften är 500 kr för den första personen i gruppen som avbokar. Därefter är avgiften 300 kr för varje betalande person från samma registreringsgrupp. En registreringsgrupp är en grupp av deltagare som registrerar sig tillsammans.
  • Avbokning efter den 31 maj:
   • Vid avbokning efter den 31 maj sker ingen återbetalning av deltagaravgiften.  
  • Önskar man ångra eller avboka är det viktigt att meddela de ansvariga via info@mukeyem.se snarast möjligt och uppge referensnumret samt för- och efternamn avseende berörda personer. 

  Tidsanpassning och schema

  • Det är obligatoriskt för samtliga deltagare att närvara på föreläsningar, workshops respektive sommarkollo om det inte finns särskilda skäl.
  • Det är viktigt att samtliga deltagare respekterar och passar tiderna. Vid sen ankomst till föreläsningar respektive workshops ska man ta närmaste plats för att inte störa föreläsaren och övriga deltagare.
  • Barn som ska delta i barnverksamheten måste lämnas och hämtas i tid för att schemat och planeringen ska kunna följas.
  • Under tiden som barn- respektive ungdomsverksamheten pågår ansvarar ledarna/pedagogerna för de barn (under 18 år) som är närvarande. När barnen inte är på barn- respektive ungdomsverksamheten är barnen föräldrarnas ansvar.
  • Tider för simning, paddling och bastu finns för både män och kvinnor. Detta sker dock under separata tider för respektive kön. Simning, paddling eller användning av bastun får enbart ske under de timmarna.

  Boende

  • Som deltagare är man införstådd med att man kan komma att bo trångt. Detta eftersom boende utrymmet är begränsat.
  • Det är inte tillåtet för besökare som inte har tilldelats en sovplats av ansvariga att sova på anläggningen.
  • Det är strikt förbjudet att erbjuda en sovplats på anläggningen för besökare som inte har tilldelats en egen sovplats av ansvariga.

  Ordning och säkerhet

  • Efter kl. 22 är det viktigt att visa hänsyn till sovande deltagare.
  • Socialt umgänge i de allmänna vardagsrummen är strikt förbjudet efter kl. 22.
  • Deltagare kan komma att tilldelas en eller flera funktionärsroll under en begränsad tid under veckans gång. Då måste deltagaren komma i tid och utföra uppgifterna deltagaren har tilldelats.
  • Det är deltagarens ansvar att anmäla eventuella allergier och specialkost vid registrering. På plats tilldelas ett allergi-/specialkostkort som visas upp för köksansvariga vid varje måltidstillfälle. Kort för specialkost hämtas ut från informationsdisken vid ankomst till lägret.
  • Vuxna deltagare ansvarar för eventuell skadegörelse man själv, och/eller barn som man ansvarar för, orsakar. Kostnaden för skador ska ersättas.
  • Det är strikt förbjudet att köra bil i anläggningen samt att köra eller parkera på gräsmattorna. Bilar ska parkeras på avsedda parkeringsytor.

  Information om rutin vid händelse av brand 

  • Vid brand ska deltagare ta sig till sin samlingsplats skyndsamt. Bestämd samlingsplats för varje deltagare baseras på tilldelad sovplats:
   * Östergården – Centrala gräsytan
   * Norrgården – Parkeringen
   * Storgården – Centrala gräsytan
   * Södergården – Utkanten av fotbollsplanen
   * Rediviva – Utanför byggnaden
   * Västergården – På den mindre parkeringen
   * Solsidan – På den mindre parkeringen
   * Åkergården – På den mindre parkeringen

  Uteslutning av deltagare

  • Mukeyems styrgrupp har rätt att utesluta deltagare från att delta på sommarlägret om de bryter mot sommarlägrets regler eller på ett allvarligt sätt stör ordningen. Styrgruppen har även befogenhet att be deltagaren att lämna lägret omedelbart.

  Dokumentation

  • Som deltagare är jag införstådd med att uppgifter i form av bild, rörlig bild (filmer och webbsändningar), där jag förekommer under mukeyem får användas för publicering i arrangörernas samt samarbetspartnernas kanaler (webbplats och sociala medier) samt tryckt material (skrifter, rapporter och dylikt) tillsvidare.