Villkor

Villkor – شروط التسجيل في المخيم

Jag bekräftar härmed att jag har tagit del av och förstått informationen nedan och åtar mig att följa reglerna. Styrgruppen har rätten att utesluta deltagare från att delta på sommarlägrets om de bryter mot sommarlägrets regler och därmed befogenhet att be deltagaren att lämna lägret.

Regler och riktlinjer att förhålla sig till under vistelsen

Föreläsningar och workshops:
 • Du deltar på föreläsningar och workshops i enlighet med schemat för veckan.
 • Du respekterar och passar tider. Vid sen ankomst tar du närmaste plats för att inte störa föreläsaren samt övriga deltagare.
Barnverksamhet:
 • Barn som ska delta i förskoleverksamheten och kollot lämnas och hämtas i tid för att inte störa schemat och planeringen.
 • Under förskole- och kollotiden har ledarna/pedagogerna ansvar för barnen. Utöver dessa tider är barnen föräldrarnas ansvar
Ordning:
 • Det är strängt förbjudet att vistas ute på området mellan kl. 24:00 och 07:00. Undantag ges till aktiviteter som hålls med ansvarig ledare på plats.
 • Mukeyem är ett familjeläger därav bör man ha ett gott uppförande och klä sig anständigt. Med de sagt har enbart ordningsansvarig rätten att säga till om dem ser något opassande.
 • Som deltagare kommer du tilldelas en funktionärspost under veckan. Detta innebär att du har ansvar för arbetsuppgiften som tilldelats.
 • Oanmälda besökare är välkomna att närvara vid föreläsningar samt delta på workshops.
Specialkost
 • Det är ditt ansvar att anmäla eventuella allergier och specialkost.
 • Kort för specialkost hämtar du från informationsdisken vid ankomst.
Boende:
 • Det kommer inte finnas lediga övernattningsplatser för besökare som inte är anmälda.
 • Du som registrerad besökare får inte erbjuda oanmälda besökare övernattning.
 • Du är införstådd med att boende utrymmet är begränsat vilket kan innebära att man kan komma att bo trångt.
Skadegörelse:
 • Föräldrar är ansvariga för skadegörelse som deras barn orsakat och kan komma att få stå för eventuella kostnader.
Dokumentation:
 • Sommarlägret kommer att dokumenteras och materialet kan komma att publiceras på sociala medier samt andra plattformar
Bastu:
 • Bastu finns tillgängligt för både män och kvinnor. Detta sker dock under separata tider för respektive kön. Bastun får inte under några omständigheter användas under pågående program.
Translate